ROCKWOOL isolatie

  • 25/03/2020

ROCKWOOL®isolatie en de economie van brandveiligheid 

Gebouwen in Nederland dienen te voldoen aan het Bouwbesluit. Dat is een verzameling bouwtechnische voorschriften waarin de minimale eisen zijn vastgesteld waaraan een gebouw moet voldoen. Niet voorzien in het Bouwbesluit zijn maatregelen om het bouwwerk in geval van brand te behouden of te voorkomen dat schade ontstaat aan het milieu, monumenten of maatschappelijke voorzieningen of belangen. 

Faillissement door gevolgschade

Bij de brandveiligheidsaspecten wordt in het Bouwbesluit vooral gekeken naar vluchtveiligheid voor mensen. Die moeten bij brand een bepaalde tijd hebben om het gebouw te verlaten. Maar er wordt niets gezegd over of en hoe het gebouw zelf een brand moet doorstaan. Terwijl een brand op particulieren maar vooral ook op bedrijven een enorme impact kan hebben. Veel gevolgschade valt niet onder de verzekering en het is dan ook niet verwonderlijk dat veel bedrijven na een brand noodgedwongen faillissement aanvragen. 

De (vaak niet te verzekeren) impact van een brand 

Economisch

- Materiële schade: gebouwen, machines, voorraad, gemiste omzet, faillissement;

- Immateriële schade: lagere productiviteit direct betrokkenen, evacuatie omliggende gebouwen, ziekteverzuim, uitval algemene voorzieningen.

 Sociaal 

-Toegankelijkheid van het gebied waar de brand is geweest;

- Aanpassend vermogen - betrokkenen en omgeving;

- Effecten op gezondheid;

- Effecten op de omgeving;

- Gevoel van veiligheid. 

Al deze zaken worden niet geregeld en voorkomen door te voldoen aan het Bouwbesluit en zijn in veel gevallen niet te verzekeren.  

Schade beperken

Maatregelen voor brandpreventie zoals aanbevolen door brandweer en verzekeraars, betalen zich dubbel en dwars terug door het voorkomen of aanzienlijk verminderen van bovengenoemde schadeposten. Het toepassen van onbrandbare ROCKWOOL isolatie levert een positieve bijdrage aan het beperken van schade door brand.  

De winst van brandveilige isolatie

Goede isolatie van een gebouw is essentieel voor de milieuprestaties en de duurzaamheid van een gebouw. Maar niet elk isolatiemateriaal is even milieuvriendelijk. En brandveilig evenmin. In veel gevallen draagt brandbaar isolatiemateriaal bij aan de snelheid waarmee een brand zich ontwikkelt en verspreidt. Werken met de onbrandbare steenwol isolatieproducten van ROCKWOOL voegt dan ook een dubbele economische waarde toe. Ten eerste de energie die wordt bespaard (en het verhoogde comfort voor bewoners/gebruikers) en ten tweede de besparing op gevolgschade (zie kader) die in geval van brand zou optreden.  

Bergia Frites: een Roermondse case

Het was een geluk bij een ongeluk dat het pand van Bergia Frites op Industrieterrein Roerstreek in Roermond voorzien was van ROCKWOOL isolatie. Toen buurbedrijf KOMA in 2007 in de as werd gelegd, is brandoverslag en massieve schade bij Bergia voorkomen door de brandveilige ROCKWOOL isolatie. Daardoor hield de constructie lang genoeg stand om de brandweer de gelegenheid te geven het vuur onder controle te krijgen. Eigenaar Edgar Meeuwissen: “Als het pand was afgebrand zou dat zeker verstrekkende gevolgen hebben gehad. Een pand neerzetten en nieuwe machines, daar ben je voor verzekerd, maar als je vervolgens je product niet meer kwijtraakt omdat je uit de markt ligt, ja, dan kan het vlug gebeurd zijn.” 

Foto: via ROCKWOOL 

Voor meer informatie:

www.rockwool.nl