Woonwenz bouwt door

  • 06/10/2019

Nog in dit jaar begint Woonwenz met het bebouwen van diverse open plekken in verschillende wijken in de stad: 56 nieuwe woningen. “Het gaat om kleinere plekken die soms al langere tijd braak liggen en waar tot nu toe verder niets mee gedaan werd”, licht directeur-bestuurder Frank van Engelen van Woonwenz toe. “We blijven steeds de actuele behoefte goed in de gaten houden en we zien dat de behoefte aan betaalbare woningen nog steeds toeneemt. Daar moeten we als woningcorporatie in voorzien. De nieuwbouw zal ook gedeeltelijk worden gebruikt voor mensen uit appartementen en andere woningen die aan vervanging toe zijn. Die dus op termijn gesloopt worden. Waar mogelijk willen we eerst bouwen en dan elders slopen.”Bijkomend voordeel is dat invulling van braakliggende gronden het aanzien van een wijk aanzienlijk verbetert. 

Goed voor de portemonnee 

Alle woningen worden energieneutraal en duurzaam uitgevoerd. Dus zonder gasaansluiting. Ze krijgen zonnepanelen die de stroom leveren voor de elektrische installatie. Voor een comfortabel woonklimaat komen er een luchtwarmtepompinstallatie en een installatie die warmte terugwint uit geventileerde lucht. Door deze installaties betalen de bewoners alleen voor het stroomverbruik van hun verlichting en hun apparaten. De extra investering die Woonwenz hiervoor doet, rekent ze niet door in de huurkosten. Van Engelen: “Al jaren is het ons beleid dat energiebesparende maatregelen rechtstreeks ten goede moeten komen aan de huurder. Energiezuinig is dus bij ons ook echt goed voor de portemonnee. Dit doen we trouwens niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bij energiebesparende maatregelen in bestaande woningen.”

Van Engelen voegt eraan toe dat de komende tijd zo’n vijfduizend woningen van Woonwenz hiermee te maken krijgen: “Ook die bewoners betalen straks geen cent extra huur.” 

Karbinderstraat

Op het moment dat u dit leest, wordt er al gewerkt op het braakliggende terrein aan de Karbindersstraat in Venlo-Noord. Het gaat hier om achttien levensloopbestendige woningen. Ze zijn bedoeld voor tweepersoonshuishoudens. De leefruimtes, hoofdslaapkamer en badkamer zijn op de begane grond. Een trap hoger is ruimte voor een hobbykamer of een extra logeerplek. De woningen zijn geschikt voor kleine huishoudens. Zowel voor jonge starters als voor ouderen die op termijn misschien zorg nodig hebben. Het plan sluit aan op de eerdere grote veranderingen rondom de Zoutmetersstraat. Toen heeft Woonwenz een kleine honderd woningen gebouwd, na zorgvuldig onderzoek naar de behoefte. Steeds is de mogelijkheid opengehouden in Venlo-Noord meer te bouwen als er meer nodig is. Dat is nu het geval. Half 2020 zijn de woningen klaar.

Bergstraat

Op dit moment lopen ook de bouwvoorbereidingen voor de laatste woning in de Bergstraat, die in de loop van 2020 wordt opgeleverd. Aanvankelijk waren er in de Bergstraat slechts vier woningen gepland. Begin dit jaar zijn deze opgeleverd. Tijdens de bouw hiervan, begin 2018, stortte de ernaast gelegen particuliere woning in. Gelukkig vielen er geen gewonden. Wel werd de eigenaresse dakloos. Woonwenz zorgde voor vervangende woonruimte. In samenwerking met de aannemer werd de kavel gekocht om er een nieuwe woning te bouwen. Deze sluit in stijl aan op de andere woningen in de Bergstraat. Hiermee blijft het oude en intieme binnenstedelijke karakter van dit deel van Q4 intact. Nabij de Bergstraat heeft Woonwenz de afgelopen jaren tal van woningen neergezet, waaronder de atelierwoningen, waardoor het leefklimaat in dit deel van de binnenstad aanzienlijk verbeterd is. 

Hendrik van Veldekestraat

Net als aan de Karbindersstraat gaat het in de Blerickse Hendrik van Veldekestraat om levensloopbestendige woningen, bedoeld voor een- en tweepersoonshuishoudens. Zowel voor jonge mensen als voor ouderen. In dit geval zijn het er dertien. De bomenrij blijft. Ook dat is goed voor het leefklimaat.Net als bij de woningen in de Karbindersstraat worden grote delen van de bouw al in de fabriek voorbereid, zodat de productietijd op de bouwplaats veel korter is dan gewoonlijk.De bouw start in oktober en wordt half 2020 opgeleverd.Terug naar Venlo-Noord. Naar de plek waar naast Van Postelstraat 13 een café heeft gestaan. Dat is gesloopt en sindsdien ligt het terrein braak. Bebouwing betekent een flinke verbetering van het aanzien van de buurt en is dus ook een verbetering van het woonklimaat.Woonwenz gaat daar nu drie levensloopbestendige woningen bouwen. In de achtertuin wordt een berging neergezet, die via een achterom bereikbaar is. Ook in deze woningen is boven een extra slaapkamer.De bouwvoorbereidingen zijn al gestart. Oplevering in de loop van 2020. 

Woonwenz T: (077) 389 31 31 I: www.woonwenz.nl