Roerdelta Fase 2

  • 24/09/2019

Roerdelta Fase 1 is bijna afgerond, met uitzondering van het appartementengebouw Bastion. Daar wordt op dit moment nog gebouwd en aan de Bisschop Lindanussingel wordt binnenkort het laatste plekje ingevuld. Waar de eerste fase zich richt op de Roer en het stadspark, zal Fase 2 de Maas volgen met zicht op de rivier en stadshaven. Beide fasen ontsluiten en realiseren de gewenste verbinding met het water dat Roermond gemaakt heeft tot wat het nu is.  

Fase 2 is voor Roermond de laatste grote binnenstedelijke ontwikkeling, een uniek woongebied aan het water nabij de Maas, dat met veel zorg zal worden ontwikkeld. Joost Peeters, van ontwikkelaar SDK Vastgoed: "Het is een mooi maar ingewikkeld pareltje, dat de bewoners en de stad veel te bieden heeft." Het gebied bestrijkt vanaf De Ster in de Voorstad tot de Scouting op het voormalige Shell-eiland ongeveer 600 meter. Afgelopen maanden heeft de gemeente Roermond het Programma van Eisen opgesteld dat aan deze stadsontwikkeling gesteld wordt. Tezamen met de spelregelkaart, het resultaat van het bewonersparticipatietraject in 2017, vormt dit de ambitie en richting waarbinnen de ontwikkeling tot wasdom kan komen. Ontwikkelaar SDK Vastgoed kan nu, samen met de gemeente, aan de slag om er invulling aan te geven. Zichtlijnen naar het water, een boulevard, veel groen en wandel- en fietsroutes zijn belangrijke wensen. Van groot belang is de waterveiligheid. Wat betekent wonen voor de bestaande waterkering en hoe worden de aanpassingen ingepast? Joost: "De uitdaging is dus complex, en daarbij; Roerdelta staat in de schijnwerpers bij vele partijen en belanghebbenden. Dat vraagt om een extra zorgvuldig ontwerptraject en een breed gedragen stedenbouwkundig plan.”

Voor meer informatie en inschrijvingen bezoek www.roerdelta.nl

Verder durven denken

Duurzaam wonen staat in Fase 1 al stevig op de kaart, maar in Fase 2 ligt de ambitie nog hoger. Een gasaansluiting is voorbij en energie voor de wijk wordt bij voorkeur duurzaam opgewekt. Regenwater wordt opgevangen en hergebruikt. Joost: "Waarom voeren we schoon regenwater direct en onbenut af, terwijl we kostbaar drinkwater gebruiken om ons toilet mee door te spoelen en de tuin te sproeien?” Ook de dominante rol van de auto in de wijk staat ter discussie; "In dit nieuwe deel van Roermond is de auto te gast. Voetgangers, fietsers en de stadsbus krijgen de ruimte. En misschien betekent dat wel dat parkeren direct aan huis niet meer zo vanzelfsprekend is, en een (tweede) auto door smart mobility overbodig blijkt. Om de leefbaarheid te verbeteren moet je verder durven denken en nieuwe prioriteiten omarmen." 

Totaal zijn voor Fase 2 ongeveer 400 woningen in alle prijsklassen voorzien. Er komen appartementen maar ook grondgebonden woningen. Bij de ontwikkeling van een stadswijk als deze wordt een scope van ten minste 50 jaar gehanteerd. Wat vinden we nu, maar zeer zeker ook in de toekomst belangrijk?

Joost: "Hoe realiseer je kwaliteit, duurzaamheid én betaalbaarheid in een wijk zodanig, dat dit hand in hand kan gaan en er voor lange tijd plezier aan wordt beleefd? Het is een ingewikkelde puzzel waar we de tijd voor moeten en zullen nemen, want je kunt het maar één keer goed doen." 

Uit de startblokken

Joost: "We gaan een unieke, vooruitstrevende en bovenal bijzonder prettige en gezonde stadswijk tussen water en centrum ontwikkelen, met een hoogwaardig woningaanbod, veel groen, weinig verkeer en met een stedenbouwkundige visie die wat ons betreft heel ver reikt. De interesse voor het project is groot, er zijn inmiddels ruim 400 inschrijvingen. We verwachten dat Fase 2 begin 2021 in verkoop gaat." 

Tekst: Karel Campers

Foto: Fotostudio Karel Bingen  

Voor informatie: 

SDK Vastgoed         T: (040) 250 43 80

I: www.sdkvastgoed.nl I: www.roerdelta.nl E: info@sdkvastgoed.nl  

Roerdelta is een ontwikkeling van de Roerdelta Projectontwikkelingsmaatschappij BV, een samenwerkingsverband tussen VolkerWessels en SDK Vastgoed.