Aan weerszijden van de Maas

  • 13/12/2018

Anno 2018 ziet het er in Venlo heel anders uit dan tien, vijftien jaar geleden: de Maas is weer van ons. Wat is er gebeurd en welke kansen liggen er nog? Een gesprek met directeur-bestuurder Frank van Engelen van woningcorporatie Woonwenz. 

Destijds gingen we hooguit naar de Maas om Sinterklaas bij de pakjesboot af te halen. Je kon er ook parkeren en hoogwater kijken. Maar echt gezellig werd het er niet. We leefden, het is vaak gezegd, met onze rug naar de rivier. Wie nu over de Maasbrug met zijn Tajiri’s loopt, ziet - in elk geval aan de Venlose kant - een imposante en levendige stad. Er wordt gewoond, gewerkt, gerecreëerd. “Op veel plekken in Venlo, maar ook in andere steden”, vertelt Frank van Engelen, “zie je dat het goed is voor buurten als daar op diezelfde vierkante meters mensen kunnen wonen, werken, winkelen en recreëren. De accenten verschillen natuurlijk per buurt of wijk, maar dat mengsel van activiteiten zorgt voor een mooie dynamiek, voor levendigheid op allerlei momenten van de dag. In principe is dat natuurlijk goed voor alle buurten, maar zeker voor binnensteden is dat van levensbelang. Als je daar alleen maar kunt winkelen en terrassen bezoeken, wordt het zeker ’s avonds wel erg stil. Met de revitalisering van Q4, mede door Woonwenz, is wonen daar weer aantrekkelijk. De realisatie van de Maasboulevard, wij waren daarin geen partij, zorgde voor meer woningen, winkels en een behoorlijk assortiment horeca. De inrichting van de Weerd als stadspark heeft ervoor gezorgd dat Venlo de Maasoevers herontdekte. Kijk maar eens op mooie dagen hoe gezellig het daar is.” 

Aanleiding voor ons gesprek is het feit dat vijf jaar geleden Nedinsco Fabriek werd opgeleverd. Ooit stond ‘die lelijke steenklomp’ op de nominatie gesloopt te worden, tot het gebouw herkend werd als industrieel monument in een stijl, Bauhaus, die nergens anders in Noord-Limburg te vinden was. Van Engelen: “Ik zal niet uitweiden over de details, maar de restauratie heeft nogal wat voeten in aarde gehad. Het was er erg slecht aan toe. Met moderne technieken hebben we het veel van zijn oude glorie en uitstraling terug kunnen geven. Behalve Omroep Venlo zitten er enkele jonge bedrijven in. Ondernemen vanuit een gezichtsbepalend gebouw geeft je altijd een streepje voor, is de ervaring. Je bedrijf wordt ermee geassocieerd.” Het gebouw telt daarnaast diverse sociale huurappartementen en een restaurant boven in de toren. Nedinsco Fabriek, het nieuwe stadskantoor en het naastgelegen woongebouw Crescendo zijn onderdeel van de Maaswaard. “Ook hier die mix van wonen, werken en recreëren. Met aan de Maas een half ruig wandelgebied, dat bij hoog water deels onderloopt. Crescendo heeft Woonwenz pas gebouwd na uitvoerig marktonderzoek. We hadden wel het vermoeden van de behoefte onder ouderen aan comfortabele appartementen in het middeldure huursegment, waar ook thuiszorg mogelijk is en andere maatschappelijke ondersteuning door erkende zorginstellingen. Dergelijke vragen onderzoeken we altijd uitvoerig, want het is toch maatschappelijk geld dat je investeert.”

Sinds kort is ook de ruimte op de begane grond van Crescendo in gebruik. We hebben hier samen met de bewoners een huiskamer gerealiseerd. Ook wordt er een grote ruimte gehuurd door De Thuisjuffrouw, een onderneming die huiswerkbegeleiding verzorgt. “Dat geeft weer nieuwe dynamiek. De Maaswaard is nog niet klaar. Maar evengoed, vergelijk het eens met tien jaar terug. Er moet hier nog wel het een ander gebeuren en er zijn ook andere marktpartijen actief. Dat is goed. Dergelijke stadsontwikkelingen zijn er alleen dankzij samenwerking.” 

Binnenstadswijk Q4

Samenwerking was en is er ook meer stroomafwaarts, in Q4. Aanvankelijk vrijwel alleen tussen Woonwenz en de gemeente. Later meldde ook Bouwbedrijven Jongen zich. In Q4 moest na sanering het wonen weer aantrekkelijk worden. Oude woningen moesten gesloopt, andere opgeknapt. Ook moest er nieuw gebouwd worden. Van Engelen: “Projectontwikkelaars hadden hier aanvankelijk niet zo veel trek in. Ze waren bang dat het niet op gang zou komen en dat ze verlies zouden lijden. Wij zijn daar in gesprongen. Zonder oude panden te imiteren, wilden we iets van de oude binnenstadssfeer terugbrengen door aan te sluiten bij oudere bouwstijlen. De huizen zijn niet eenvormig, maar verschillen onderling. Deels appartementen, geschikt voor bijvoorbeeld starters, maar ook grondgebonden gezinswoningen. Ook in bewoners is diversiteit gezond voor een buurt.” In Q4 wilde Woonwenz ook wonen en werken combineren. Daarvoor zijn de atelierwoningen gebouwd, met op de begane grond atelierruimte, waar de bewoners hun kantoor, galerie of kleine winkel kunnen inrichten. Er is veel vraag naar. “Sinds we hier samen met de gemeente en Bouwbedrijven Jongen bezig zijn en er her en der initiatieven ontstaan en de buurt weer in trek raakt, groeit de belangstelling van om in de wijk te investeren. Dat zie je op veel plekken. Ook hier valt nog veel te doen. Zowel aan de Maaskade ter hoogte van Grenswerk, dus met zicht op de Maas, als boven de Bolwaterstraat. We zijn nog wel even bezig. Gebiedsontwikkeling is altijd een kwestie van lange adem.” 

Overkant van de Maas

Sinds in oktober de plannen voor het Kazerneterrein zijn afgeblazen is er weer ruimte voor nieuwe ideeën. Hier en daar is geopperd dat hier woningen kunnen komen.

Van Engelen: “Er zijn wel meer ideeën opgeworpen en het terrein is bepaald niet blanco. Er zijn restanten van het oude Fort Sint Michiel blootgelegd en de gebouwen zijn gemeentelijke monumenten. Dus je kunt niet zomaar van alles doen. Anderzijds, historische elementen bieden ook kansen voor een aantrekkelijke woonbuurt. We hebben veel ervaring met het herbestemmen van cultureel erfgoed. Zulke elementen geven een wijk elan. Je ziet dat aan het oude slachthuis in Venlo-Zuid, de vroegere rijks-hbs aan de Goltziusstraat, het bondsgebouw in de Herungerstraat. Ook de nabijheid van de Maas met haar uiterwaarden zou wonen hier heel aantrekkelijk maken. Woonwenz kan en wil daar een bijdrage aan leveren, maar er zullen best meer partijen zijn. Als het wonen wordt, dan zullen er ongetwijfeld ook andere dingen komen. Op dit moment ben ik vooral benieuwd waar de gemeente mee komt. Maar, wat er ook gaat gebeuren, je ziet dat er aan dat kleine stukje Maas bij de binnenstad heel wat mogelijk is. Een deel van die kansen is al benut, een deel staat nog open. Met een goed plan en goede partijen aan tafel is er veel mogelijk.” 

Woonwenz T: (077) 389 31 31 I: www.woonwenz.nl

www.facebook.com/woonwenz 

www.twitter.com/woonwenz1907