Hoe kom je in deze tijd aan goed personeel?

  • 21/03/2018

Zes op de tien werkgevers hebben moeite goede mensen te vinden voor hun vacatures. Snelle oplossingen zijn er zeker nog, aldus arbeidsmarktadviseur Jeroen van den Berg van UWV WERKbedrijf. Maar kijk vooral ook naar de lange termijn, is zijn advies. In vrijwel alle sectoren is in meer of mindere mate sprake van arbeidskrapte. Alleen administratieve medewerkers zijn er voldoende. Werkgevers hebben diverse kortetermijnoplossingen om personeelstekorten aan te pakken, zegt Van den Berg. Intensiever werven is de eerste. "Veel bedrijven kiezen daarvoor. Bijvoorbeeld door sociale media of intermediairs in te schakelen of een bonus uit te keren aan degene die de juiste kandidaat aandraagt." 

Aanpassen functie-eisen

Een andere snelle oplossing is dat je de arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk maakt. "Hiermee versterk je je concurrentiepositie." Je kunt je medewerkers ook vragen of ze meer willen werken. "Maar in de praktijk blijkt slechts vijf procent van de mensen dit te willen", aldus Van den Berg. Een andere mogelijkheid is om de functie-eisen aan te passen. Van den Berg: "Als taken of vaardigheden belangrijk zijn in een functie, maar goed aan te leren, dan zou je die in de vacaturetekst achterwege kunnen laten. Die functie op mbo-4 niveau kan dan wellicht ook ingevuld worden door een goede kandidaat met een mbo-3 diploma." 

Grotere vijver

Bovenstaande oplossingen zijn niet altijd voldoende. Voor duurzame oplossingen zijn structurele investeringen nodig, weet Van den Berg. Hij onderscheidt drie categorieën: het aanboren van nieuw talent, het anders organiseren van werk en het binden en boeien van medewerkers. Bij nieuw talent kun je denken aan de ontwikkeling van eigen medewerkers, het werven buiten je regio of de inzet van mensen met een arbeidsbeperking of statushouders. "Je vist dan in een grotere vijver", zegt Van den Berg. Hij geeft een voorbeeld. "Het Werkgeversservicepunt werft kandidaten die interesse hebben in techniek. Ze doen een test en als ze die succesvol afronden, krijgen ze twee maanden scholing en training on the job." 

Anders organiseren van werk

Samenwerking tussen branches kan ook soelaas bieden. "De ene sector heeft het druk in de zomer, de andere in de winter. Door samen te werken heb je het hele jaar werk voor mensen." Het werk anders organiseren is een andere mogelijkheid. "Sommige taken kun je automatiseren, maar je kunt ook processen uit elkaar halen. In het onderwijs kan een klasse-assistent bijvoorbeeld werk uit handen van de leerkracht nemen en in de zorg zou je administratief werk van de verpleegkundige bij een administratief medewerker kunnen neerleggen."  

Ambassadeurs

Binden en boeien is de derde categorie. "Bedrijven mogen hun zittende personeel niet vergeten. Investeer in ontwikkeling, in scholing, in het verlichten van werkdruk, in vitaliteit, in sfeer. Houd ze vast en zorg dat het ambassadeurs voor je zijn die in hun netwerk zeggen: het is zó leuk bij ons, waarom kom je niet bij ons werken?" 

Ben je ook op zoek naar oplossingen of wil je meer weten? Neem contact op met het Werkgeversservicepunt Midden-Limburg. 

Tekst: Marc van de Ven 

WSP Midden-Limburg

Kazerneplein 172

Roermond

T: (0475) 75 08 80

I: www.wsp-ml.nl