AreaM

  • 21/03/2017

Area-M is een nieuw concept in Roermond op het gebied van wonen, leven én huren. Het is het eerste project in de sociale huur in Limburg waarbij de doelgroep mee ontwikkelt en ontwerpt. Een vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) maar dan in de sociale huursector. Wonen Zuid wil hiermee een bijzondere woon- en leefomgeving creëren voor een creatieve groep die behoefte heeft aan een vernieuwend maar tegelijkertijd betaalbaar concept met de mogelijkheid om er hun eigen stempel op te drukken. Een creatieve groep die past bij de waarden van Area-M als historisch, grensverleggend, ondernemend, vernieuwend, positief. Waarden die ook verankerd zitten in de geschiedenis van het gebied: het terrein van de voormalige Campinafabriek aan de Prins Bernardstraat. Area-M is een plek waar ondernemerschap in de genen zit. Dit blijkt wel uit de zuivelfabrieken (de Coöperatieve Roermonds Eiermijn, Het Zuid Nederlandsch Koelhuis en Campina) die hier hun plek vonden. 

Creëer je eigen ruimte

Wonen Zuid geeft klanten de unieke kans om hun eigen ruimte te creëren. Ze worden gevraagd mee te praten en denken over hun eigen woning en woonomgeving. In de aanloop naar de kick-off hebben 600 mensen via de website AreA-Mroermond.nl hun eerste ideeën gedeeld. Uit de resultaten blijkt dat ruimte voor creativiteit, duurzaamheid, karakteristieke architectuur, een combi van wonen en werken, een mix van mensen, leeftijden en achtergronden als belangrijk worden ervaren. Aan de hand van vier thema’s wordt dit nu verder uitgewerkt:

  • De Woon-Area: alles in en aan de woning zoals oppervlakte/ aantal vierkante meters, indeling, materiaalgebruik, afwerkingsniveau, etc.
  • De Buiten-Area: hoe ziet het terrein er straks uit? Wat is wenselijk in de woonomgeving als het gaat om groen en (kleinschalige) voorzieningen?
  • De Work-Area: met kleine zelfstandige ondernemers en creatief denkers uit Roermond wordt onderzocht wat hun behoefte is op het gebied van wonen/ werken en hoe zij activiteiten kunnen organiseren op het terrein.
  • De Social-Area: alle aspecten die te maken hebben met het sociale leven op Area-M en de manier van omgaan met elkaar.

 Innovatieve en ondernemende aanpak

Dat de aanpak anders dan anders is bewijst bijvoorbeeld het feit dat de groep zelf de aandachtspunten voor de architect opstelde en vervolgens ook zelf op basis van deze criteria de architect koos. De eerste werksessie onder leiding van de architect stond in het teken van een massastudie voor Area-M: blokken stapelen en schuiven op een plattegrond van het gebied.

Maar ook binnen de andere area’s wordt op een ondernemende manier gewerkt. Zo dachten creatieve ondernemers binnen de social area na over mogelijke activiteiten op het nu nog lege terrein. Dit leverde een top 3 van activiteiten op voor de Summer of Area-M: 1. duurzame opruimactie en wandeling op Area M, 2. Bring en Braai, 3. Weggeefmarkt/Share Fair.

Meedoen op je eigen manier

Mensen kunnen op verschillende manieren meedenken. Via bovengenoemde bijeenkomsten maar ook door deelname aan events. Zo leverde de instawalk rondom het Area-M terrein bijvoorbeeld een prachtige verzameling beelden op van woningaanblik, baksteen, raamontwerp, deurpost, groen voor de deur, parkeervoorziening, fietsenstalling, etc. Deze beelden worden gebruikt bij de verdere planontwikkeling. Maar ook online kun je je bijdrage leveren via de community op social media (Facebook & Instagram). Kijk voor een indruk, agenda en activiteiten op www.area-mroermond.nl/ of volg de Facebookpagina.  

Meedenken loont!

Mensen die meedenken hoeven er niet te gaan wonen. Maar meedenken wordt wel beloond. Bij Area M telt namelijk niet je inschrijftijd maar je betrokkenheid. Hiervoor worden deelnemers beloond met Em-puntjes. Emmetjes staan voor extra miles of area M punten. Je verdient ze door deelname aan en organisatie van activiteiten en door de inbreng van ideeën. Hierdoor stimuleren we tevens een hechte community van betrokken bewoners.

2018 is het ontwerp klaar en in 2020 wordt het project opgeleverd. Een ontwerp dat écht van de bewoners zelf is.  Waar een hechte community van betrokken bewoners samen vorm geeft aan het leven op Area M. 

Wonen Zuid          

Buitenop 9

6041 LA  Roermond

T: (088) 66 53 653

I: www.wonen-zuid.nl