www.investinvenlo.com

  • 11/07/2016

Om de kracht van Venlo als vestigingslocatie voor bedrijven actief uit te dragen, heeft de gemeente Venlo samen met het bedrijfsleven en partners de website www.investinvenlo.com ontwikkeld. Venlo heeft aantal sterke punten die voor het (internationale) bedrijfsleven interessant zijn. De stad is perfect gelegen tussen Rotterdam, Antwerpen en Schiphol enerzijds en het Midden-Europese achterland anderzijds. Daarnaast is Venlo uitstekend ontsloten via weg- en railverbindingen in alle windrichtingen en door zijn ligging aan de Maas. 

De site behandelt kort de vier speerpunten van de Venlose economie, te weten logistiek, maakindustrie, agri-business en binnenstad. Daarnaast komen de belangrijkste vestigingsfactoren van Venlo nadrukkelijk in beeld. Behalve de ideale ligging en bereikbaarheid zijn dat ook de ruime beschikbaarheid van perfect ontsloten bedrijventerreinen, de uitstekende bodemcondities (waardoor er niet hoeft te worden geheid of zwaar gefundeerd en bouwkosten daardoor laag kunnen blijven) en de beschikbaarheid van geschikt en goed opgeleid personeel. 

Team van professionals 

Invest in Venlo laat geïnteresseerde (buitenlandse) ondernemers en investeerders niet alleen kennismaken met Venlo. De site brengt hen ook in contact met een team van betrokken professionals die er alles aan doen om te informeren, te helpen en te ondersteunen bij het opzetten, en ook opschalen van hun zakelijke activiteiten. Het project past binnen het Actieplan Acquisitie zoals dat februari 2016 door het college is vastgesteld. 

Invest in Venlo biedt investeerders concrete ondersteuning bij bijvoorbeeld locatiekeuze, huur, koop of bouw van bedrijfsonroerend goed, personeel, vergunningen, subsidies en wet- en regelgeving. Alle ondersteuning door het team van Invest in Venlo is maatwerk, gratis en strikt vertrouwelijk. “Wie via www.investinvenlo.com contact met ons zoekt, staat er niet alleen voor!”, aldus wethouder Economische Zaken, Kennisinfrastructuur en Binnenstad Stephan Satijn van de gemeente Venlo.