Projecten in Blerick

  • 29/03/2018

Blerick is speerpunt voor Woonwenz. Dat is vaker gezegd de afgelopen jaren. Met een groot aantal projecten in 2018 wil Woonwenz deze belofte verder waarmaken. 

Hoewel Blericknaren per definitie aan ‘hun Blerick’ gehecht zijn, is ditzelfde Blerick ook een stadsdeel met problemen. Sommige buurten zijn verouderd en in verschillende wijken zijn nogal wat sociaal-economische en sociaal-maatschappelijke problemen. Denk aan werkloosheid, laag opleidingsniveau, lage inkomens en onveiligheid, zoals we vorig jaar pijnlijk hebben moeten ervaren. Om die reden werkt Woonwenz samen met Antares en gemeente Venlo aan een veelomvattend ontwikkelplan voor Blerick.Directeur-bestuurder Frank van Engelen: “Daarin kijken we nauwgezet per buurt wat er nodig is. De ene keer is dat oudbouw slopen voor nieuwbouw, de andere keer renovatie en vaak ook gaat het om sociale projecten.” 

Accent op laagbouw

In het zuidelijk deel van Blerick, in de wijk Annakamp, start dit najaar, na afronding van de vergunningsprocedure, de bouw van 37 sociale huurwoningen aan de Stadhoudersstraat, op de plek waar tot vorig jaar nog de verouderde galerijflats stonden. Het wordt een afgewogen mix van negen traditionele eengezinswoningen en 28 levensloopbestendige woningen. De huurprijzen liggen onder de huurtoeslaggrens van 710,68 euro. Aannemer Heijmans bouwt hier tien koopwoningen in dezelfde stijl.

Kort daarvoor start aan de overkant van de straat de bouw van nog eens vijf gezinswoningen en tien levensloopbestendige woningen aan de Dautzenbergstraat. Heijmans bouwt hier vier koopwoningen. Zie ook het kader hiernaast.

Van Engelen: “Geen appartementen dit keer, daarvan zijn er voorlopig genoeg in dit deel van Blerick. Uit onderzoek blijkt dat er nu en zeker in de toekomst  behoefte is aan gezinswoningen met een eigen tuintje. En aan levensloopbestendige woningen, waarin keuken, badkamer, woon- en slaapkamer op de begane grond liggen. Boven kan een extra logeerkamer of hobbyruimte worden gerealiseerd. Allemaal laagbouw, zodat ze mooi passen bij de andere woningen in de omgeving.” 

Centrumplan Blerick

Ook in het centrum van Blerick is Woonwenz aan de slag. Over twee maanden, in mei, wordt nieuwbouwcomplex De Staay opgeleverd. Dit gebouw bevat 45 sociale huurappartementen met een afsluitbaar binnenterrein met parkeervoorzieningen. Alle appartementen zijn inmiddels verhuurd. 

Renovatie en sociale ondersteuning

In de wijk Vastenavondkamp, in het noordelijk deel van Blerick, is Woonwenz inmiddels geruime tijd zeer actief. Aan de Meidoornstraat, Diependijkstraat en Cypressenstraat wordt de renovatie van de 172 huurappartementen de komende weken afgerond. Tegelijkertijd met de renovatie liepen (en lopen) hier diverse sociaalmaatschappelijke projecten, zoals het  Achter de voordeur-project.  Buurtcoördinator Gé Derks van Woonwenz: “Daarin kijken we per huishouden met de mensen zelf wat er nodig is om sociale problemen te verhelpen. Denk aan werkloosheid, armoede, taalachterstand, leerproblemen van de kinderen, eenzaamheid. Allemaal dingen waardoor mensen niet lekker in hun vel zitten en waardoor het wonen ook niet lekker lukt. Als woningcorporatie kunnen we dat niet oplossen, dat is onze taak niet, maar we leggen de contacten voor verdere hulp en ondersteuning. Dat is namelijk wél onze zorg, dat het met de leefbaarheid weer beter gaat. Het is ook de zorg van bewoners zelf. Zo is er inmiddels een enthousiaste bewonersgroep actief die allerlei initiatieven ontplooit. Uniek is de Buurtbox aan de Meidoornstraat, een omgebouwde container die dienst doet als speelgoeduitleen. Wonen is meer dan een goed onderhouden dak boven het hoofd.” 

Conceptbouw

Elders in Venlo en Melderslo is Woonwenz sinds februari bezig met de bouw van kleine series woningen, die technisch familie van elkaar zijn, maar per project in hun uiterlijk worden aangepast aan de directe woonomgeving.

Het is conceptbouw. De wanden voor de woningen worden vanuit de fabriek geleverd en geplaatst. Daardoor staat het casco van een rijtje woningen binnen een tot enkele dagen. Staat het casco op één plek dan begint daar de afbouw, terwijl de aannemer gelijk doorgaat naar de volgende plek. 

De Wal, Arcen

Op deze open plek direct achter de winkelstraat komen drie eengezinswoningen en negen levensloopbestendige woningen. De hogere eengezinswoningen verrijzen dicht bij de kerk. Meer de straat in, in de richting van de lage bebouwing aan het parkeerterrein, worden de lagere levensloopbestendige woningen gebouwd. Bouw: februari – zomer. De inschrijftermijn is inmiddels gesloten. 

De Ruit, Venlo

Rond het driehoekige pleintje aan de Doctor Derckxstraat staan elf levensloopbestendige woningen gepland. In combinatie met de onlangs door Woonwenz gerenoveerde eengezinswoningen, krijgt de Ruit met deze nieuwbouw een ware metamorfose. De overheersende kleur van de nieuwbouw is oranje, omdat dit goed aansluit bij de fraaie jaren-dertig-woningen eromheen. Bouw: februari – zomer. Huur: inschrijven vanaf maart. 

Zwingellaan, Melderslo

Twee eengezinswoningen en zes levensloopbestendige woningen. Bouw: februari – zomer. De inschrijftermijn is inmiddels gesloten. 

Rummerkampstraat, Venlo-Noord

Twaalf eengezinswoningen aan de Rummerkampstraat. Bouw: februari – september. Huur: inschrijven vanaf april – juni. 

Zoutmetersstraat, Venlo-Noord

Aan de Zoutmetersstraat en de Adelborstenstraat bouwt Woonwenz bij elkaar negentien levensloopbestendige woningen. De aannemer zet ook nog eens acht koopwoningen neer. Bouw: februari – oktober. Huur: inschrijven vanaf april – juni. 

Dautzenbergstraat, Blerick

Tien levensloopbestendige woningen aan de Dautzenbergstraat en de Maria Tesselschadestraat. Aan de Pastoor Stassenstraat verrijzen vijf eengezinswoningen en vier koopwoningen. Bouw: april – december. Huur: inschrijven vanaf juli. 

Voor alle woningen van Woonwenz kunt u zich inschrijven via de website thuisinlimburg.nl. Via uw eigen profiel kunt u tipberichten instellen voor locaties of het type woning waarin u interesse hebt. Zodra er woningen geadverteerd worden die voldoen aan uw voorkeuren, ontvangt u een e-mail.