't Kapelke

  • 29/03/2018

Basisschool ’t Kapelke in Lomm ging deze maand van start met kinderopvang, voor-, tussen- en naschoolse opvang en digitaal leren. Een feestje voor het dorp. 

“We zien het zelf als een cadeautje voor Lomm,” aldus directeur Jos Rutten. “Voor al die vormen van opvang werd er tot nu toe gependeld tussen Lomm en de opvangplekken in Arcen en Velden. Een heel gedoe. Uit peilingen bleek dat er veel animo is voor opvang direct bij onze school. Die mogelijkheid is er nu, in samenwerking met Spring Kinderopvang en expertise uit het dorp.” 

Kinderopvang

Spring beschikt in de Fortiorschool in Lomm over een gloednieuw ingericht lokaal en een voor kids uitdagende buitenruimte. De opvang is bedoeld voor kinderen van twee tot vier jaar. Ze ligt direct naast de kleutergroep en is daar in principe van gescheiden, maar opvang en school hebben wel dezelfde kijk op kinderen. Rutten: “We bieden allebei geen standaardprogramma, maar gaan uit van de ontwikkeling en de eigen talenten van het kind. Talent is misschien een groot woord voor een tweejarige, maar zo klein als ze zijn, ook tweejarigen hebben hun eigen aard, hun eigen interesse in dingen en dus hun eigen manier van leren. Daar sluiten we zo veel mogelijk op aan.”

De kinderopvang is open op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend. 

Voor-, tussen- en naschools

Spring heeft ook hierin veel ervaring en is daardoor in staat op een professionele, verantwoorde manier aan te sluiten op de behoeften van de kinderen. Ook hier wordt samenwerking gezocht met beschikbare expertise in het dorp. Rutten: “Uiteraard is ook de vraag van de ouders belangrijk. Ze hoeven niet van het hele aanbod gebruik te maken. Het kan ook een, twee of meer keren per week. Het komt altijd de leefbaarheid van het dorp ten goede. Daarom zien we dit ook als een cadeautje!” 

Digitaal leren

Ook deze maand is ’t Kapelke van start gegaan met digitaal leren. Rutten: “Alle kinderen krijgen een eigen laptop en kunnen daardoor hun eigen programma volgen. Dat klinkt alsof elk kind maar zijn eigen gang kan gaan. Dat is niet zo. We zijn nu begonnen met rekenen. Dat heeft bijvoorbeeld voor de zes- tot negenjarigen als start drie onderdelen: optellen en aftrekken, tijd en meten. De leerkracht houdt de regie en stelt voor elk kind apart digitaal de modules beschikbaar, die voor dat kind nodig zijn. Dus wie goed kan meten, maar met tijd niet uit de voeten kan, krijgt de tijdmodule te doen. En andersom. Daar werkt het kind individueel aan, maar na een tijdje maakt de leerkracht een groepje ‘tijdleerlingen’, die er dan samen mee aan de slag gaan. Die zitten dan bij voorkeur op iets verschillend niveau, zodat ze van elkaar iets kunnen opsteken.”

Inmiddels krijgt de leerkracht realtime informatie hoe het bij de kinderen loopt, zodat hij kan zien of hij iets moet aanpassen. Rutten: “Vaak wil je dan als leerkracht meteen beginnen met instructie. Daarin moeten we een pas terug doen. Eerst maar eens zien of kinderen er met elkaar op eigen kracht uitkomen. Zelf doen en zelf ontdekken is veel leerzamer, dan het allemaal weer voorgezegd te krijgen. Blijkt dat het echt nodig is, dan geeft hij natuurlijk instructie. Maar, alles op zijn tijd.” 

Foto: Constance Jentjens Fotografie