Studentenleven

  • 29/03/2018

Sinds begin maart heeft de gemeente Venlo een studentmedewerker: Maud Hendriks, die – natuurlijk – zelf in Venlo studeert. 

“We willen studenten betrekken bij de ontwikkeling van Venlo als studentenstad,” stelt wethouder Economische Zaken en Kennisinfrastructuur Stephan Satijn. “We willen immers dat de stad aantrekkelijk is voor studenten. Daar kan ik allerlei ideeën over hebben en dat kunnen onze ambtenaren ook, maar onze eigen studietijd ligt al weer even achter ons. Wat wenselijk is, kunnen studenten het beste zelf vertellen. Zij kwamen bijvoorbeeld met het idee voor de app CheckVenlo, die in september is geïntroduceerd. Maud is als studentmedewerker een belangrijke schakel met de studenten.” 

Top drie

Maud is in Venlo geboren en getogen, heeft in Maastricht Gezondheidswetenschappen gestudeerd en is nu terug in Venlo voor haar master Health Food Innovation Management op de campus van Maastricht University aan de Deken van Oppensingel. Na drie jaar in de Limburgse hoofdstad vindt ze het studentenleven in Venlo nog onvoldoende ontwikkeld: “Er is nog weinig samenhang tussen de universiteit, HAS en Fontys. Het zijn eilandjes en de studenten kennen elkaar niet. De studentenvereniging bijvoorbeeld hier in Venlo is voor alle studenten, maar nog voornamelijk een club van Fontys. Daar is ze ook ontstaan. In Maastricht vond ik het juist fijn om ook mensen van heel andere faculteiten te kennen en daar iets mee te ondernemen.”

In haar functie – acht uur per week – heeft zij contacten met de verschillende studentenorganisaties, zodat ze wat daar leeft kan doorspelen aan het gemeentebestuur. Daarnaast heeft ze de ruimte om eigen ideeën in te brengen.

“Wat is je top drie?” wil Satijn weten.

“Allereerst zouden er meer activiteiten door de week heen moeten komen. Dus ik ga informeren waar behoefte aan is. Verder denk ik aan een vast trefpunt voor studenten. En ik wil graag dat de stad voor studenten aantrekkelijker is om na hun studie te blijven. Als je hier tijdens je studie in een bedrijf iets kunt doen, heb je ook meer zin en meer aanknopingspunten om hier werk te zoeken.”

Satijn: “Daar is bij het bedrijfsleven wel behoefte aan en ik kan je ook met bedrijven in contact brengen.” 

Levensbelang

Een veelzijdig, rijk ontwikkeld bedrijfsleven is van levensbelang voor de werkgelegenheid en dus de welvaart en het welzijn van de Venlonaren. Daar horen innovatieve bedrijven bij die veel behoefte hebben aan kennis en denkwerk op hoog niveau en dus aan hoog opgeleide medewerkers. Ook aan studenten dus. Het gemeentebestuur richt zich daarom niet alleen op het aantrekken van opleidingen, maar ziet vooral graag dat studenten zich na hun opleiding in Venlo vestigen. De kans daarop is groter als ze in hun studietijd ervaren hoezeer Venlo de moeite waard is. Satijn: “Een rijk studentenleven is daarvoor een belangrijke aanzet.” 

In het volgende studiejaar gaat Maud stage doen en stopt ze als studentmedewerker. Dan wordt ook geëvalueerd wat haar werk voor de stad en het studentenleven betekend heeft. zijn de ervaringen positief, dan wordt er een nieuwe studentmedewerker geworven. 

Foto: Constance Jentjens Fotografie