Nieuwbouw en renovatie

  • 02/10/2017

Woonwenz bouwt de komende jaren enkele honderden woningen en verbetert er nog eens enkele duizenden. Belangrijk speerpunten: duurzaamheid en energiebesparing, zonder huurverhoging. Het voordeel voor de bewoners kan oplopen tot enkele honderden euro’s per jaar. Goed nieuws, zo vlak voor het stookseizoen. 

Bij het begrip duurzaamheid denken de meeste mensen aan energiebesparende maatregelen. Zo wil woningcorporatie Woonwenz dat haar hele woningvoorraad in 2021 gemiddeld energielabel B heeft. Nu is dat nog label C. Dit is al zuiniger dan het gemiddelde woningbezit in Venlo op dit moment, maar het kan nog een stuk beter. Voor de woningcorporatie gaat duurzaamheid daarnaast ook over de leefbaarheid van een buurt en over comfort en levensduur van woningen. Sloop is soms noodzakelijk, maar als verouderde woningen met een grondige renovatie weer meekunnen de toekomst in, kiest Woonwenz liever daarvoor. Met de renovaties zijn vele miljoenen gemoeid. Toch worden deze kosten voor zittende huurders niet doorberekend in de huurprijs. Dit past in de doelstelling van de corporatie om de woonlasten van haar huurders zo laag mogelijk te houden. Daarbij benadrukt Woonwenz steevast dat huurders zelf ook invloed hebben op hun woonlasten door bewust energieverbruik.  

Casinoflat

In september wordt de renovatie van de 120 appartementen tellende Casinoflat afgerond. Energiezuinigheid, wooncomfort en uitstraling zijn met sprongen vooruitgegaan. De nu vijftig jaar oude flat is nog altijd gewild bij huurders en dat was voor Woonwenz reden voor een flinke verduurzaming. Alle huiskamers zijn voorzien van radiatoren van ClimaRad, die zowel verwarmen als ventileren en ook zorgen voor een betere luchtkwaliteit. Deze radiatoren meten het CO2-gehalte. Is dit te hoog dan gaan ze ventileren: ze trekken verse lucht van buiten aan, maar verwarmen deze zodat er geen koude tochtvlagen zijn. Zuiniger en comfortabeler wonen dus. De binnen- en buitendeuren zijn allemaal vernieuwd en de kozijnen zijn allemaal vervangen door kunststofkozijnen met HR++-glas en met ventilatieschuiven in slaapkamers en keuken. De meest energie-onzuinige woningen kregen zonnepanelen, wat nog eens een flinke extra bezuiniging op stroom oplevert. Verder zijn isolatiemaatregelen getroffen in de traphallen, de bergingen en garages. Deze ingrepen kunnen de huurder, die dus geen huurverhoging gaat betalen, gemiddeld tot 280 euro besparing per jaar opleveren. Ook het uiterlijk van de Casinoflat is er behoorlijk op vooruitgegaan. Er is geschilderd, in frisse kleuren, de gevels hebben een nieuwe beplating gekregen, het voegwerk van het buitenmetselwerk is hersteld, de kantelpoorten van de garages zijn vervangen, er zijn extra parkeerplaatsen aangelegd en de entree is vernieuwd. Verder zijn de galerijvloeren en de liften vervangen en zijn er rookmelders geplaatst. Kortom, de Casinoflat kan er weer een jaar of 25 tegen!  

Meidoornflats

Als u dit leest, is de renovatie van de 172 huurappartementen van de Meidoornflats (Meidoornstraat, Diependijkstraat en Cypressenstraat) in volle gang. Dit is hard nodig. De appartementen voldoen niet meer aan de eisen en ook is er werk aan de winkel waar het over de leefbaarheid gaat. Door diverse isolatiemaatregelen, zoals nieuwe kozijnen en de plaatsing van zonnepanelen, worden de Meidoornflats een stuk zuiniger. Vorige winter werden de kelders en de spouwmuren al geïsoleerd. De woningen gaan door de mix van energiebesparende maatregelen van C- en D-energielabels naar zuiniger A- en B-labels. In combinatie met verstandig energieverbruik kan dit tot enkele honderden euro’s per jaar aan besparing opleveren. Goed nieuws daarbij is, dat ook hier de bewoners geen huurverhoging krijgen. Dat woont een stuk comfortabeler. Verder is er ruim aandacht voor het veiligheidsgevoel van de huurders. Zo gaat Woonwenz de toegang tot de kelders verleggen van de achterkant, waar weinig sociale controle is, naar de voorkant. De toegang wordt ook minder steil, want nu is het met de fiets of de wandelwagen lastig te doen. Belangrijk zijn verder de bouwkundige maatregelen om te voorkomen dat mensen van buitenaf op de balkons van de laagst gelegen appartementen kunnen klimmen. Dat gebeurt misschien niet vaak, maar voor de bewoners is het geen prettig idee dat vreemden zomaar bij hen op het balkon kunnen komen. Uiteraard komt ook de schilder langs om de flats flink op te frissen. Eind dit jaar zijn de renovatiewerkzaamheden klaar.  

Samen met de gemeente is Woonwenz inmiddels ook begonnen met een ‘Achter de Voordeur-project’. Met alle bewoners zijn gesprekken gevoerd om te onderzoeken welke hulp zij eventueel nodig hebben op het gebied van onder meer wonen, zorg, opleiding en werk. Vervolgens worden zij in contact gebracht met de juiste instanties. Tweede vraag die bij die gesprekken op tafel ligt, is wat de bewoners zelf voor hun buurt kunnen betekenen. Dit heeft al verschillende initiatieven opgeleverd. Een dergelijk project is eerder met succes in De Ruit in Venlo-Oost uitgevoerd. Sociale duurzaamheid is essentieel voor leefbare wijken. De ervaring die Woonwenz met de Meidoornflats opdoet, vormt de basis voor de verdere aanpak van Blerick die, in samenwerking met Antares en de gemeente, de komende jaren gepland staat. Zie hiervoor ook het artikel over Vastenavondkamp elders in deze City Life. 

Buurtwoning

Speciaal voor de renovatie en het Achter de Voordeur-project heeft Woonwenz Meidoornstraat 81 ingericht als buurtwoning en daar wordt goed gebruik van gemaakt. Plekken waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, zijn belangrijk voor elke wijk.