Wel.kom

  • 21/09/2017

Wel.kom is een welzijnsorganisatie in de gemeente Roermond en biedt een breed aanbod van welzijnsdiensten, projecten en activiteiten voor alle bewoners. Welzijn vormt de basis van ieders bestaan; gezond zijn, je prettig en veilig voelen en meedoen in leefbare wijken is daarbij in ieders belang. Wel.kom bevordert welzijn in de wijken, voor jong en oud. Voor de ruim 20 professionele medewerkers en ongeveer 200 vrijwilligers van Wel.kom is dit dagelijkse kost. 

Mevrouw Henny Geraedts, teammanager: “Wij zijn actief in de wijken om mensen te ondersteunen en we sporen ze aan om in de samenleving te participeren. We zijn er voor iedereen en werken preventief zodat een mogelijke problematiek niet of nauwelijks kan ontstaan." 

Ondersteuning bij allerlei zaken

Veel mensen hebben hulp nodig bij vragen over allerlei zaken, over wonen, opvoeding, welzijn, (mantel)zorg, financiën of over wet- en regelgeving. Het lukt ze vaak niet om van de beschikbare voorzieningen gebruik te maken. “Wel.kom biedt die hulp en wijst de weg met de WegWijZer, een gratis loket dat speciaal hiervoor een aantal dagdelen per week geopend is. Voor ouderen is er indien nodig de seniorenadviseur om thuis zaken te bespreken en vragen te beantwoorden. De seniorenadviseur kan ook zien of er meer aan de hand is en waar nodig extra hulp inschakelen." Wel.kom wil dicht bij de mensen staan. Het zou mooi zijn als er in elke wijk een ontmoetingsruimte is waar bewoners minstens een dag per week terecht kunnen; voor de gezelligheid, voor een kopje koffie, maar ook voor een goed gesprek en om een vinger aan de pols te houden. 't Stulpke (in samenwerking met Proteion) is daar een mooi voorbeeld van. 

Talentontwikkeling bij de jeugd

Voor de jeugd biedt Wel.kom de jongerencentra de Terp (Veld) en Gotcha! (Donderberg), naast het populaire Cruijff Court. Henny: "Die centra worden goed bezocht en zo blijven onze vrijwilligers met de jongeren in contact. Voor jongeren leggen wij de nadruk op talentontwikkeling en we sporen ze aan om iets met hun talenten te doen. We geven ze daarbij normen en waarden mee, leren ze om met elkaar rekening te houden, kijken preventief naar drank- en drugsgebruik en naar gedrag. De jongerenwerkers zijn zichtbaar in de wijken waar we jongeren aanspreken." 

"De verbinding met ouders is heel belangrijk en we proberen ze in alles te betrekken. We mobiliseren de omgeving rond de jeugd in brede zin, ook via verenigingen. En in moeilijke gevallen koppelen we terug naar de hulpverlening. Samenwerken met alle betrokken partijen, ouders, familie, scholen, verenigingen en welzijnsorganisaties etc. is essentieel omdat één partij het niet alleen kan. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn de ogen en de oren in de wijken, voor jong en oud."  

Frikadeltheorie

In een gezin eet ieder gezinslid elke dag tien frikadellen. Als je dit foute eetgedrag weet te beïnvloeden, zodat er niet tien maar één frikadel per gezinslid per dag gegeten wordt, dan zijn de gezinsleden minder zwaar, bewegen meer en worden gezonder oud. Ze hebben zo een beter leven en komen veel later met de gezondheidszorg in aanraking. Dat is winst voor iedereen. De frikadeltheorie staat in relatie tot gezondheid, maar gaat op voor elke problematiek die vroegtijdig herkent wordt en aangepakt. Preventie is essentieel om grote moeilijkheden op termijn te voorkomen. 

Wat biedt Wel.kom? 

-Informatie en advies

-Opvoedingsondersteuning

-Jeugd- en jongerenwerk

-Seniorenwerk

-Buurtondersteuning

-VrijwilligersCentrale Roermond 

Locaties 

Donderie

Donderbergweg 47

6043 JA Roermond 

Jongerencentrum Gotcha!

Olieslagersstraat 631

6044 TV Roermond 

De Terp

Gerrit Verhoevenstraat 14

6043 EW Roermond

 

't Trefpunt

Javastraat 31

6045 EL Roermond

 

T: (0475) 34 51 35 voor alle locaties

I: www.welkom.nu