Roermond Gezond

  • 21/09/2017

Roermond Gezond is de titel van de nota preventie- en gezondheidsbeleid 2017-2021, die door de Roermondse gemeenteraad onlangs is opgesteld. Een leven in goede gezondheid willen we allemaal. Echter, voor de meesten van ons gaat dit niet zonder hobbels. Gezondheid en het bevorderen hiervan, is naast de eigen verantwoordelijkheid ook een verantwoordelijkheid van de overheid, die onder andere is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid, een nota die elke vier jaar wordt uitgebracht. Gemeenten leggen aan de hand hiervan, hun eigen gezondheidsbeleid vast. Voorkomen is beter dan genezen, onder dat motto wil Roermond werken aan een gezond Roermond. 

De gemeente Roermond richt zijn pijlers nu op gezondheid, preventie, participatie én eigen kracht in plaats van op ziekte, zorg en afhankelijkheid. Deze insteek is van groot belang in de huidige samenleving, waarbij steeds meer van mensen wordt verwacht. We moeten langer doorwerken en ouderen wonen steeds langer thuis, maar tegelijkertijd kampen veel mensen met mentale of fysieke ongemakken. Overgewicht en daarmee samenhangende (chronische) aandoeningen, gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen (laagopgeleiden ervaren een minder goede gezondheid dan midden- en hoogopgeleiden) en eenzaamheid zijn een paar voorbeelden van uitdagingen waar we voor staan. 

Jong geleerd is oud gedaan

Preventie van gezondheidsproblemen begint met het hebben van gezond gedrag op jonge leeftijd; jongeren zijn de ouderen van de toekomst. Duurzame preventie van overgewicht bij jongeren heeft dan ook topprioriteit bij de Gemeente Roermond, gezien het feit dat het percentage jongeren met overgewicht en obesitas nog steeds toeneemt. 

Aniek Lettinga is werkzaam als vitaliteitsadviseur en leefstijlcoach en begeleid zowel particulieren als organisaties die graag willen werken aan hun gezondheid.Aniek: “Ook in het bedrijfsleven is een positieve trend ontstaan waarbij men zich meer en meer bewust is van het belang van gezonde en vitale medewerkers. Investeren in de gezondheid op de lange termijn dus. Dit leidt tot een win-win situatie voor beide partijen. Het verzuim neemt af, de productiviteit toe en de werksfeer verbetert. Werknemers ervaren een betere fysieke en mentale gezondheid en dit heeft een positieve weerslag op zowel de werk- als privésituatie.” 

Aniek: “Naast alle initiatieven vanuit de overheid is het zeer belangrijk dat ouders meer kennis krijgen over een gezonde leefstijl. Hiermee voorkomen ze dat de jongeren van nu straks kampen met hart- en vaatziekten, diabetes, gewrichtsklachten of dementie en psychische problemen gerelateerd aan een ongezonde leefstijl. Hierin tijdig sturen is voor straks veel gewonnen. Verstandig eten is een begin en bewegen blijft belangrijk.” 

Aandacht voor ouderen

Niet alleen jongeren kampen met overgewicht. Ongeveer de helft van de volwassenen en ouderen hebben overgewicht of obesitas. In de gemeente Roermond heeft 61% van de volwassen inwoners minstens één chronische aandoening, vergeleken met 54% in Nederland. Daarnaast is 53% van de 75+ers eenzaam in Roermond. Laagopgeleide volwassenen ervaren hun gezondheid slechter dan hoger opgeleiden en zij kampen daadwerkelijk vaker met allerlei aandoeningen als overgewicht, chronische aandoeningen, diabetes en hart- en vaatziekten en ze roken meer. Ook voor volwassenen en ouderen zijn er dus voldoende uitdagingen voor de komende vier jaar. Aniek: “Voor oudere mensen is het vaak lastiger om de levensstijl die ze gewend zijn te veranderen. Gelukkig zijn er voldoende instanties die op alle gebieden adequate hulp aanbieden.” 

Blijf in beweging

In beweging blijven kan op vele manieren. Trainen op de sportschool is een uitstekend middel, maar de hond uitlaten ook. Er zijn vele mogelijkheden om te bewegen, binnen en buiten. Actief zijn vermindert stress en ook daar worden we in elk geval gelukkiger van. 

Ter afsluiting een oude wijsheid, maar daarom niet minder waar: het gebruiken van gezond verstand is ook….. gezond! 

Voor meer informatie:

De nota preventie- en gezondheidsbeleid van de gemeente Roermond  is terug te vinden op: www.roermond.nl.