't Kapelke

  • 28/06/2017

Hoe leren kinderen het best? Basisschool ’t Kapelke in Lomm gooit het onderwijs over een andere boeg. 

Slechts 66 leerlingen telt ’t Kapelke en deze Fortiorschool wil ze met een heel nieuwe aanpak het beste perspectief bieden. Daarnaast wil de school een sleutelrol spelen in de leefbaarheid van Lomm, dat met rond duizend inwoners een van de kleinste kernen is van de gemeente Venlo. De vernieuwing bestaat uit drie elementen: een nieuwe aanpak van het onderwijs, intensieve samenwerking met ouders en met het dorp.

Het onderwijs

Uitgangspunt is de vraag, hoe kinderen het beste leren. En dat is duidelijk volgens directeur Jos Rutten: “Door zelf te zien, te horen en te doen, zelf te ontdekken, door samen te werken en dingen aan elkaar uit te leggen. Verder hebben ze verschillende talenten en leerbehoeften. Daar gaan we op aansluiten. Er zijn straks drie basisgroepen: kinderen van vier tot en met zes jaar, zeven tot en met negen en tien tot en met twaalf. De kinderen beginnen ’s ochtends in hun basisgroep. Daarna gaan ze naar leerformaties, om rekenen, taal en allerlei vaardigheden te leren. In een leerformatie verschillen de niveaus van de kinderen, niet teveel, maar precies genoeg zodat ze van elkaar kunnen leren. Vakken als rekenen bieden we zo veel mogelijk geïntegreerd aan in grotere leertaken.”

De leerkracht wordt meer leerbegeleider en coach. Rutten: “Instructie, bijvoorbeeld optellen en aftrekken tot twintig, kan ook met een filmpje. De een heeft daar genoeg aan en begint aan zijn oefeningen. De volgende wil dat nog eens afdraaien op zijn tablet of vraagt uitleg aan een ander kind. Weer een ander heeft hulp van de leerkracht nodig.”

Belangrijk onderdeel is het leren van allerlei vaardigheden, zoals samenwerken en gebruik van digitale middelen: “De wereld verandert snel. Over tien, vijftien jaar beoefenen deze kinderen beroepen die nu misschien nog niet bestaan. Samenwerken zal altijd nodig zijn.”

De leerkrachten gaan meer in teamverband opereren, er samen voor zorgen dat elk kind krijgt wat het nodig heeft om zich te ontwikkelen.

Daarnaast krijgt ’t Kapelke in de nabije toekomst ook een peuterspeelzaal en voor-, tussen- en naschoolse opvang. Nu gaan de kinderen daarvoor naar Arcen of Velden. 

De ouders

’t Kapelke onderscheidt vier manieren van samenwerken met ouders: meeleven, meehelpen, meedenken, meebeslissen. Rutten: “Dat kan op kind- en op schoolniveau. We vragen elke ouder wat hij wil. De een wordt voorleesouder, de ander wil in de ouderraad, de volgende wil graag iets over zijn werk vertellen als dat in een leerproject te pas komt. Het levert een rijke schakering aan betrokken ouders op. Uiteraard onder verantwoordelijkheid van de leerkracht.” 

Het dorp

Wat het dorp betreft, wil ’t Kapelke binden en verbinden. Rutten: “We hebben veel contact met de dorpsraad en de verenigingen. Zo wordt het muziekonderwijs komende jaren volledig verzorgd door de harmonie van Lomm. Zij zijn daar als geen ander in thuis en wie weet levert het ze ook nog eens nieuwe leden op. Het mes snijdt aan twee kanten! Sportclubs kunnen proeflessen komen verzorgen, zodat kinderen niet eerst van verschillende clubs lid hoeven te worden om uit te vinden wat het beste bij ze past.” 

Overgang

Voor de onderwijsaanpak is komend schooljaar een overgangsperiode, zodat kinderen, ouders en leerkrachten rustig in de nieuwe aanpak kunnen meegroeien.

Stichting Fortior               

Wylrehofweg 11

Venlo

T: (077) 321 00 02

I: www.fortior.nl